אפליקציית Face Recognition - זיהוי פנים

אפליקציה + מערכת ניהול CRM גדולה. המערכת מאפשרת ניהול מבוזר של 80 סניפים.

אפליקציה ייחודית המאפשרת לבצע דיווחי נוכחות ב 80 סניפים של רשת חינוכית באמצעות Face Recognition.

בתחילת שיעור המרצה מפעיל את המצלמה באפליקציה ומתבצע זיהוי פנים של כל הסטודנטים ברגע אחד.

ברגע הזיהוי מתבצע רישום נוכחות התלמיד במערכת ה CRM. אין צורך לבצע רישום ידני. מערכת ניהול תשלומים בהתאם לדיווחי הנוכחות.