Good Parking

Good Parking תשנה את עולם החניות בישראל ותשפר את רמת החיים של התושבים בעיר!
האפליקציה עוזרת להתמודד עם בעיות חניה אסורה המבוצעות על ידי נהגים בכל רחבי הארץ
על ידי שימוש באזרחים הפוגשים עבירות חניה ואין פקח באופק.